Villkor

KiN – Konstnärer i Norrbotten tillhandahåller och uppdaterar webb-galleriet konstlagret.k-i-n.se för sina medlemmars räkning.
Det är Konstnärerna, medlemmar i KiN, som säljer konsten i KiNs Konstlager.

1. BESTÄLLNINGSVILLKOR
Besökare/Kund (B/K) kontaktar en säljande Konstnär (K) genom att boka ett konstverk;

B/K klickar på (SE MER / BOKA) och fyller i sina Kontaktuppgifter och Övriga önskemål kring en ev. beställning.
Klickar på (SKICKA).
Därefter skickas en bokningsbekräftelse med alla uppgifter till B/Ks mejladress men B/K har inte bundit sig för något köp utan har endast skickat ett intresse-mejl till K.
Inga personliga uppgifter om B/K sparas hos KiN.
B/K kontaktas av K inom kort och kan då ställa frågor, göra upp om ateljébesök och ev. beställning samt betalning och hämtning eller frakt av konsten.
Om B/K är en jubilar med rekvisition från arbetsgivare, ska B/K informera K om det vid den första personliga kontakten.
Samtliga priser är inklusive moms.
B/K kan välja att få konstverket fraktat. Frakt- försäkring- och emballagekostnader och ev. andra avgifter tillkommer och är på B/Ks egen bekostnad.
Observera att lokala avgifter (moms, tull) kan förekomma på beställningar till annat land, beroende på region och lokala tullavgifter. Dessa avgifter är på B/Ks egen bekostnad.
Det är K som är motparten vid ett köp. KiN – Konstnärer i Norrbotten tillhandahåller endast tjänsten webb-galleriet och förmedlar kontakten mellan B/K och K och skall hållas skadeslös vid eventuella kundtjänst-ärenden.

2. BEKRÄFTELSE
Efter att Besökare/Kund (B/K) skickat en intresseförfrågan skickas en bokningsbekräftelse med alla uppgifter till B/Ks mejladress men B/K har inte bundit sig för något köp utan har endast skickat ett intresse-mejl till Konstnären.

3. LEVERANSTID
Leveranstid enligt överenskommelse mellan Konstnären och Kunden.

Om köpet görs med rekvisition från Kundens arbetsgivare fakturerar K arbetsgivaren och så snart fakturan betalats meddelas Kunden när verket kan hämtas /beräknas levereras (om frakt beställts av Kunden).

4. BETALNINGSALTERNATIV
Konstnären (K)
är säljaren och därför mottagare av betalningen. Konstnärerna i KiN – Konstnärer i Norrbotten erbjuder olika betalningslösningar.

K och B/K kommer överens hur betalning ska ske innan affären avslutas.
Om B/K är en jubilar med rekvisition från arbetsgivare behöver konstnären en faktureringsadress och referens till jubilarens arbetsgivare samt presentkort/rekvisition från arbetsgivaren.
Konsten eller konsthantverket är i Ks ägo tills full betalning erhållits.

5. FRAKT
Konstnären
meddelar B/K vilken frakt-, försäkrings- och emballagekostnad som tillkommer om Kunden beställt frakt.

Om en jubilar beställt frakt ska frakt-, försäkrings- och emballagekostnad läggas på fakturan till arbetsgivaren.

6. KUNDERS RÄTTIGHETER
Konstnären
är införstådd med att salufört verk säljs till Kund vars rättigheter styrs av konsumentköplagen och distanshandelslagen (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler som avgör vilken påföljd som kan bli aktuell vid respektive kundärende.

Konstnären ansvarar för att verka för en bra lösning för Kunden vid respektive kundtjänst-ärende.
Konstnären är skyldig att ha en rutin för returhantering.

Ånger- och bytesrätt:
För det fall Kunden utnyttjar sin ångerrätt åtar sig Konstnären (K) att ta emot det ångrade verket.

För det fall verket har skadats åtar sig K att meddela fraktbolaget direkt för vidare åtgärder.
Returfrakt vid ångrat köp ska ske i originalemballaget och bekostas av Kunden.
Om den information som K har tillhandahållit i sin produktbeskrivning/bild saknar information som är väsentlig för Kunden eller ger en missvisande bild av produkten eller i övrigt varit av avgörande betydelse för det ångrade köpet, vilket i sig kan medföra att fel anses föreligga i produkten, skall dock returfrakten bekostas av K.
Om Kunden utnyttjar sin ångerrätt ska K återbetala Kunden beloppet för produkten så fort K tagit emot returen och försäkrat sig om att försändelsen inte är skadad.
Vid byte av produkt ansvarar K för att skicka ut den nya produkten till Kunden och fraktkostnaden för ersatt vara betalas av Kunden.

Reklamation – fel i vara:
Kunden har rätt att reklamera sitt köp ifall varan är felaktig. Konstnären (K) står reklamationsrisken gentemot Kunden.

K ombesörjer returfrakthandling till Kunden. Kunden ska returnera produkten i originalemballaget.
K svarar för de kostnader som uppstår i samband med reklamationer, t.ex. gällande returfrakter, och står även för risken för produkten under returtransporten.
K är skyldig att företa omleverans när så är möjligt eller att avhjälpa felet. Ifall en ersättningsprodukt inte kan skickas ut skall, efter dialog med Kunden, en motsvarande produkt skickas ut. Om detta inte är möjligt skall kompensation ske genom återbetalning.

Transportskador:
Kunden är instruerad i KiNs Konstlagers webb-galleris Villkor, av KiN – Konstnärer i Norrbotten, 
att snarast rapportera transportskada till såväl berört fraktbolag som till Konstnären (K) med uppgift om transportbolagets ärendenummer.
K åtar sig att göra ett nytt utskick av en ersättningsprodukt, om sådan finns och om sådan överenskommelse med Kunden finns, och bekosta frakten för ersättningsprodukt samt åtar sig att sköta reklamationen av transporten hos fraktbolaget.
K är införstådd i att Kunden normalt sett har rätt att reklamera produkten oavsett vilka villkor som gäller mellan fraktbolaget och K.
K ansvarar själv för de kostnader som kan uppstå i samband med transportskador och driver ärendet med transportbolaget.

Dröjsmål:
I händelse av att Kund meddelar Konstnär (K) att leverans har uteblivit, åtar sig K att åtgärda detta, t.ex. genom kontakt med berört fraktbolag om så krävs.

I de fall K kommer i dröjsmål med att leverera produkt och Kunden väljer att häva sitt köp, ska K återbetala Kunden beloppet för produkten och ev. debiterade fraktkostnader.

Outhämtade paket:
Om Kunden inte hämtar ut försändelsen och den returneras till Konstnär (K) har K rätt att debitera Kunden för returhanteringen genom avdrag med 800 kr vid återbetalningen av erlagt köpbelopp.

7. TRANSPORTSKADOR
Om produkten försvinner eller Kunden, vid mottagandet, märker att objektet har skadats under transporten ska Kunden genast rapportera transportskada till såväl berört fraktbolag som till Konstnären (K) med uppgift om transportbolagets ärendenummer.

K ansvarar själv för de kostnader som kan uppstå i samband med transportskador och driver ärendet med transportbolaget.

Reviderat 2019-05-04
/Pia Schmaltz, projektledare

KiN – Konstnärer i Norrbotten, org. nr. 897001-4232.